trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão
sám hối và thính pháp - các bài viết về sám hối và thính pháp, tin tức sám hối và thính pháp

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 30/02/Tân Sửu

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 30/02/Tân Sửu (tức 11/4/2021). Thời khóa Sám hối chuyển hóa và Thính Pháp sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông...

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 30/02/Tân Sửu

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 30/02/Tân Sửu

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 30/02/Tân Sửu (tức 11/4/2021). Thời khóa Sám hối chuyển hóa và Thính Pháp sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông...

09/4/2021

1714 Lượt xem