Sau khi chết – Cái gì dẫn con người đi tái sinh?

Với tuệ giác của mình, Đức Phật thấy rõ ràng chúng sinh chúng ta không phải chỉ có một kiếp sống ở hiện tại, mà chúng ta có vô số kiếp khác nhau. Cái chết không phải là sự chấm hết, mà chỉ là sự khởi đầu cho một kiếp sống mới.

Sau khi chết, chúng sinh sẽ phải theo nghiệp lực mà đi tái sinh trong lục đạo luân hồi

Sau khi chết, chúng sinh sẽ phải theo nghiệp lực mà đi tái sinh trong lục đạo luân hồi

Trong buổi Pháp thoại, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng rằng: “Chúng ta đi lang thang vô số kiếp như thế, khi thì vào địa ngục, lúc làm ngạ quỷ, lúc làm súc sinh, có lúc được làm người, có khi làm thần, có khi làm chư Thiên, bao nhiêu kiếp rồi, luân hồi vô số kiếp không thể tính đếm”. Vì sao vẫn là ta, nhưng khi bỏ báo thân thì chúng ta lại có những kiếp sống khác nhau như vậy, khi là ngạ quỷ, lúc làm súc sinh, lại có những lúc được làm người, thậm chí làm chư Thiên? Liệu có ai thắc mắc rằng sau khi chết, điều gì đã dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh trong lục đạo luân hồi sinh tử để trở thành trời, thần, súc sinh, ngạ quỷ…?
Trong video trên đây, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ giảng giải chi tiết để chúng ta biết sau khi chết, yếu tố nào dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh, để chúng ta rút ra được những bài học hữu ích trong việc tu học Phật Pháp.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top