trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
sơ quy y - các bài viết về sơ quy y, tin tức sơ quy y

Hướng dẫn đăng ký sơ quy tại chùa Ba Vàng

Sơ quy nhằm tạo cơ hội cho trẻ nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp, hướng các em đến những điều đạo đức và hiếu nghĩa...

Hướng dẫn đăng ký sơ quy tại chùa Ba Vàng

Hướng dẫn đăng ký sơ quy tại chùa Ba Vàng

Sơ quy nhằm tạo cơ hội cho trẻ nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp, hướng các em đến những điều đạo đức và hiếu nghĩa...

06/9/2022

373 Lượt xem