Đại Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên – Lễ Vu Lan 2019 | Chùa Ba Vàng

Với mục đích hướng tâm cho toàn thể Phật tử, nhân dân gần xa được thực hành Hạnh Hiếu theo lời Phật dạy; đồng thời giúp cho cha mẹ nhiều đời, gia tiên tiền tổ đã quá vãng của mọi người được nương tựa Tam Bảo, nương tựa năng lực Bồ Đề, hoà hợp của Đại Tăng mà được tu tập, chuyển hoá nghiệp chướng tái sinh vào nơi an lành. Ngày 8/8/2019, trong không khí trang nghiêm của ngày hội Vu Lan, Chùa Ba Vàng đã tổ chức đàn lễ “Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên” với sự tham gia của hàng ngàn Phật tử, nhân dân.

Xem Thêm: 5 Quả Báo Của Tội Bất Hiếu Với Cha Mẹ

Link to map Back top top