trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
sự kiện Đức Phật đản sanh - các bài viết về sự kiện Đức Phật đản sanh, tin tức sự kiện Đức Phật đản sanh

Những sự kiện đặc biệt khi Đức Phật đản sanh

Đức Phật đản sanh là một sự kiện hết sức trọng đại và hy hữu trong lịch sử nhân loại. sự thị hiện của Ngài có những điểm vô cùng hy hữu và đặc biệt....

Những sự kiện đặc biệt khi Đức Phật đản sanh

Những sự kiện đặc biệt khi Đức Phật đản sanh

Đức Phật đản sanh là một sự kiện hết sức trọng đại và hy hữu trong lịch sử nhân loại. sự thị hiện của Ngài có những điểm vô cùng hy hữu và đặc biệt....

07/05/2021

135 Lượt xem