Sư Phụ trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cuối cùng chào đón Khóa tu mùa hè 2020

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cuối cùng chào đón khóa tu mùa hè – “Con sẽ lớn khôn”.
Chỉ còn vài giờ nữa là Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần I – 2020 sẽ chính thức bắt đầu. Chiều ngày 24/7/2020 (tức 4/6/Canh Tý), Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng bổn tự đã trực tiếp kiểm tra những bước cuối cùng của công tác chuẩn bị.

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top