trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
tai họa lời thề - các bài viết về tai họa lời thề, tin tức tai họa lời thề

Tai họa của lời thề độc | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mẹ con nói nếu chết mẹ sẽ không đi một mình và mẹ rất hận con, trong khi đó con với mẹ con đang sống rất bình thường với nhau, không vấn đề gì cả. Mẹ con phát nguyện ra như thế thì có làm sao không ạ?

Tai họa của lời thề độc | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tai họa của lời thề độc | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mẹ con nói nếu chết mẹ sẽ không đi một mình và mẹ rất hận con, trong khi đó con với mẹ con đang sống rất bình thường với nhau, không vấn đề gì cả. Mẹ con phát nguyện ra như thế thì có làm sao không ạ?

09/11/2022

250 Lượt xem