trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương - các bài viết về thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương, tin tức thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương

Khóa sinh giao lưu người nổi tiếng - Thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương

Trong ngày thứ hai của khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 1 năm 2022, các bạn khóa sinh đã được gặp gỡ và giao lưu cùng thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương - người truyền cảm hứng học Tiếng Anh nổi tiếng...

Khóa sinh giao lưu người nổi tiếng - Thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương

Khóa sinh giao lưu người nổi tiếng - Thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương

Trong ngày thứ hai của khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 1 năm 2022, các bạn khóa sinh đã được gặp gỡ và giao lưu cùng thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương - người truyền cảm hứng học Tiếng Anh nổi tiếng...

15/6/2022

49 Lượt xem

Giao lưu cùng thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương: 'Những bậc cầu thang'

Giao lưu cùng thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương: "Những bậc cầu thang"

Trực tuyến🞄 13/6/2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi.