Thế nào là tỉnh giác? Lợi ích của việc sống tỉnh giác

Thực tập tỉnh thức, tỉnh giác là cách để chúng ta nhận biết được hành động của mình là tốt đẹp, là đạo đức hay bất thiện. Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác để chúng ta luôn nhận thức được hành động của mình là thiện hay ác.
Vậy, thế nào là tỉnh giác? Lợi ích của việc sống tỉnh giác là gì? Chúng ta cần thực tập tỉnh giác như thế nào?
Làm thế nào để chúng ta có thể duy trì được trạng thái bình thản kể cả khi có vọng tưởng hoặc gặp những chuyện bất như ý?
Qua video “Thế nào là tỉnh giác? Lợi ích của việc sống tỉnh giác” quý Phật tử và các bạn sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi này.

Các bài nên xem: 

Tags: ,
Link to map Back top top