trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Thiền sư Thích Nhất Hạnh - các bài viết về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tin tức Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng tụng kinh tưởng niệm giác linh Hòa thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Trong không khí thiêng liêng, lắng đọng, chùa Ba Vàng tổ chức Lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch. Mở đầu buổi lễ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tuyên đọc tiểu sử của Hòa thượng để đại chúng cùng suy ngẫm...

Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng tụng kinh tưởng niệm giác linh Hòa thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng tụng kinh tưởng niệm giác linh Hòa thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Trong không khí thiêng liêng, lắng đọng, chùa Ba Vàng tổ chức Lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch. Mở đầu buổi lễ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tuyên đọc tiểu sử của Hòa thượng để đại chúng cùng suy ngẫm...

25/01/2022

256 Lượt xem

Công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

Công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

Hoạt động Phật sự🞄 24/01/2022

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, 20h00 ngày 21/12/Tân Sửu, chùa Ba Vàng tổ chức lễ tụng kinh tưởng niệm Thiền sư tân viên tịch...