trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Tư, 29/11/2023

tức 17/10 Quý Mão
thông báo bổ sung - các bài viết về thông báo bổ sung, tin tức thông báo bổ sung

Thông báo thời khóa buổi sáng - bổ sung chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh

Ngày tu tập: Từ ngày 15/4/Tân Sửu - 21/4/Tân Sửu (tức 26/5/2021 - 01/6/2021). Thời gian tu tập trong ngày: 5h00 sáng hằng ngày

Thông báo thời khóa buổi sáng - bổ sung chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh

Thông báo thời khóa buổi sáng - bổ sung chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh

Ngày tu tập: Từ ngày 15/4/Tân Sửu - 21/4/Tân Sửu (tức 26/5/2021 - 01/6/2021). Thời gian tu tập trong ngày: 5h00 sáng hằng ngày

26/5/2021

191 Lượt xem