trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 30/9/2023

tức 16/8 Quý Mão
thông báo trực tuyến chùa Ba Vàng - các bài viết về thông báo trực tuyến chùa Ba Vàng, tin tức thông báo trực tuyến chùa Ba Vàng

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 30/7/Tân Sửu (tức 6/9/2021)

Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên Website, Youtube: Chua Ba Vang/ Thầy Thích Trúc Thái Minh; riêng chương trình "Sám hối chuyển hóa" sẽ phát trên Website/Youtube Chua Ba Vang

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 30/7/Tân Sửu (tức 6/9/2021)

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 30/7/Tân Sửu (tức 6/9/2021)

Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên Website, Youtube: Chua Ba Vang/ Thầy Thích Trúc Thái Minh; riêng chương trình "Sám hối chuyển hóa" sẽ phát trên Website/Youtube Chua Ba Vang

01/9/2021

1630 Lượt xem