trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
tiền cúng dường - các bài viết về tiền cúng dường, tin tức tiền cúng dường

Muốn cúng dường chư Tăng Ni chùa Ba Vàng phải làm như thế nào?

Con muốn cúng dường chư Tăng Ni chùa Ba Vàng để chư Tăng Ni có thêm kinh phí an tâm tu tập và giúp đỡ mọi người thì làm như thế nào?

Muốn cúng dường chư Tăng Ni chùa Ba Vàng phải làm như thế nào?

Muốn cúng dường chư Tăng Ni chùa Ba Vàng phải làm như thế nào?

Con muốn cúng dường chư Tăng Ni chùa Ba Vàng để chư Tăng Ni có thêm kinh phí an tâm tu tập và giúp đỡ mọi người thì làm như thế nào?

26/6/2021

46 Lượt xem

Cúng dường trai viên

Cúng dường trai viên

Giải đáp thắc mắc🞄 26/6/2021

Công đức cúng dường trai viên sẽ hồi hướng cứu được người thân đã mất. Vậy khi muốn cúng dường trai viên, con phải chuẩn bị những gì...

Gửi tiền cúng dường về chùa

Gửi tiền cúng dường về chùa

Giải đáp thắc mắc🞄 26/6/2021

Con ở Mỹ, muốn gửi tiền cúng dường về chùa phải gửi bằng cách nào? Kính mong nhận được sự chỉ dạy từ chùa. Con xin chân thành cảm ơn ạ.