trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
tiền cúng dường - các bài viết về tiền cúng dường, tin tức tiền cúng dường

Hạnh phúc chân thật của con người đến từ đâu?

Hạnh phúc chân thật là gì? Có phải tiền bạc của cải, mối quan hệ trong gia đình, sức khỏe hay danh vọng...Nhưng cuối cùng đâu mới là con đường đi đến hạnh..

Hạnh phúc chân thật của con người đến từ đâu?

Hạnh phúc chân thật của con người đến từ đâu?

Hạnh phúc chân thật là gì? Có phải tiền bạc của cải, mối quan hệ trong gia đình, sức khỏe hay danh vọng...Nhưng cuối cùng đâu mới là con đường đi đến hạnh..

17/3/2020

16 Lượt xem

Công hạnh “rửa 10 chiếc bát” của tân lang và tân nương trong ngày lễ Hằng thuận

Công hạnh “rửa 10 chiếc bát” của tân lang và tân nương trong ngày lễ Hằng thuận

Bài viết🞄 16/10/2019

Trong buổi lễ Hằng thuận, đôi tân lang, tân nương cũng được thiết lễ cúng dường trai viên lên hiện tiền chư Tăng và cùng nhau thực hành một công hạnh...

Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường? - câu 116 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp 

Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường? - câu 116 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp 

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 28/9/2017

Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường? - câu 116 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp  | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Tại sao chư Tăng không được cúng dường nhục thân Như Lai? - câu 114 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Tại sao chư Tăng không được cúng dường nhục thân Như Lai? - câu 114 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 05/9/2017

Tại sao chư Tăng không được cúng dường nhục thân Như Lai? - câu 114 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Lễ bái, cúng dường xá-lợi, kim thân phật, cây bồ đề...không có phước báu - câu 90 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Lễ bái, cúng dường xá-lợi, kim thân phật, cây bồ đề...không có phước báu - câu 90 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 09/3/2017

Lễ bái, cúng dường xá-lợi, kim thân phật, cây bồ đề...không có phước báu - câu 90 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.