trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
tiểu sử Thầy Thích Trúc Thái Minh - các bài viết về tiểu sử Thầy Thích Trúc Thái Minh, tin tức tiểu sử Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thích Trúc Thái Minh

Những câu hỏi về cái chết và giá trị cuộc đời cứ lớn dần lên. Những câu hỏi mà Triết học cũng như những kiến thức khoa học không thể trả lời được, trong khi những băn khoăn đó luôn đeo đẳng Thầy. Vì thế Thầy quyết định phải đi tìm lời giải đáp cho chính mình...

Thích Trúc Thái Minh

Thích Trúc Thái Minh

Những câu hỏi về cái chết và giá trị cuộc đời cứ lớn dần lên. Những câu hỏi mà Triết học cũng như những kiến thức khoa học không thể trả lời được, trong khi những băn khoăn đó luôn đeo đẳng Thầy. Vì thế Thầy quyết định phải đi tìm lời giải đáp cho chính mình...

19/05/2021

2753 Lượt xem

Tâm Từ Vô Lượng Không Tiêu Trừ Được Các Sự Họa Hại? - Câu 133 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Tâm Từ Vô Lượng Không Tiêu Trừ Được Các Sự Họa Hại? - Câu 133 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 24/04/2018

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Câu 133 | Tâm Từ Vô Lượng Không Tiêu Trừ Được Các Sự Họa Hại? | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Đại Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Tổ Chùa Ba Vàng

Đại Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Tổ Chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 13/06/2017

Thầy Thích Trúc Thái Minh đã tổ chức buổi họp với các ban chức sự chùa Ba Vàng để thành lập ra các tiểu ban xúc tiến chuẩn bị cho Đại Lễ Khánh Thành Nhà Tổ.