trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
tiểu sử Thầy Thích Trúc Thái Minh - các bài viết về tiểu sử Thầy Thích Trúc Thái Minh, tin tức tiểu sử Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tiểu sử Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng

Thầy Thích Trúc Thái Minh là tấm gương sáng ngời về sự hy sinh vì đạo Pháp, vì hạnh phúc của chúng sinh; là nguồn động lực để chúng ta noi theo tu học thực hành Pháp...

Tiểu sử Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng

Tiểu sử Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng

Thầy Thích Trúc Thái Minh là tấm gương sáng ngời về sự hy sinh vì đạo Pháp, vì hạnh phúc của chúng sinh; là nguồn động lực để chúng ta noi theo tu học thực hành Pháp...

26/02/2022

34957 Lượt xem

Những chuyện chưa từng kể về Thầy trụ trì chùa Ba Vàng

Những chuyện chưa từng kể về Thầy trụ trì chùa Ba Vàng

Videos khác 🞄 14/3/2021

Sự xuất hiện của Sư Phụ chính là sự xuất hiện của từ bi và trí tuệ. Nương nhờ Sư Phụ mà biết bao người đã thoát khỏi đau khổ, lầm mê để có được cuộc sống an vui và hạnh phúc.