04 Bài Học Quý Về Cách Cúng Tế Trong Pháp Thoại “Đồ Ăn Cúng Người Chết”

Thờ cúng ông bà tổ tiên vốn là truyền thống hiếu đạo tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Điều đó thể hiện tâm tri ân, tấm lòng thành kính, hiếu thảo của những người còn sống đến ông bà, tổ tiên đã khuất. Nhưng cúng lễ thế nào để cả người chết lẫn người sống đều nhận được phước báu thì bấy lâu nay nhiều người vẫn chưa rõ biết. 

Chiều ngày 06/10/2019 (tức ngày 08/9/Kỷ Hợi), trong bài Pháp thoại: “Đồ Ăn Cúng Người Chết”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã trích dẫn Đại tạng kinh Nikaya để giảng giải cho đại chúng hiểu rõ những loại đồ ăn nên và không nên cúng cho người chết. Qua Pháp thoại, đại chúng cũng được thêm tin sâu về nhân quả, biết cách tư duy để tránh những nghiệp báo khổ cho mình trong đời này cũng như nhiều đời về sau.

Đông đảo Phật tử về chùa nghe Pháp tại tầng 2 Chính điện Chùa Ba Vàng

Đông đảo Phật tử về chùa nghe Pháp tại tầng 2 Chính điện Chùa Ba Vàng

Câu Chuyện Giết Dê Cúng Tế Và Quả Báo

Thuở xưa, có một vị Bà la môn tinh thông kinh Vedas, là một danh sư nổi tiếng bốn phương. Khi ấy, vị Bà la môn này muốn cúng tế đồ ăn cho người đã chết. Ông cho bắt một con dê và sai các đệ tử cho dê ra sông tắm rửa, cho ăn lúa, chải chuốt và đeo vòng hoa cho nó. Khi đứng ở bờ sông, bỗng con dê phát ra tiếng cười như cái ghè bằng sành bị đập bể. Cười xong, dê rống lên khóc thảm thiết và nước mắt chảy giàn giụa. Quả thực là sự lạ, ông Bà la môn đem sự việc thuật lại cho một vị Tôn giả đã chứng đắc lục thông. Vị Tôn giả nói: “Này Bà la môn, con dê này nhớ được tiền kiếp của nó. 499 kiếp trước đây, nó cũng là người và đã giết một con dê để cúng tế cho người chết. Do đó, nghiệp ác khiến nó phải bị chém đầu trong 499 lần sống chết. Hôm nay là lần bị chém chết cuối cùng để nó hết nghiệp nên nó cười. Còn nó khóc là vì nó thương ông. Hôm nay, ông mà giết nó thì lại giống nó trước kia”.
Ông Bà la môn nghe xong, sợ hãi và hứa sẽ không giết con dê. Nhưng thật không ngờ, khi con dê được thả ra, tự do gặm cỏ gần một tảng đá, có tia sét làm tảng đá vỡ ra, mảnh vỡ văng ngay vào cổ con dê khiến nó đứt cổ mà chết. Trong kiếp đó, Đức Phật là vị Thần cây gần nơi con dê chết. Chứng kiến cảnh đó, vị Thần cây thương xót chúng sinh mà ban lời Pháp: “Nếu chúng sinh biết được sự này sẽ sinh đau khổ thì hữu tình sẽ không còn giết hại hữu tình nữa. Vì ai giết hại hữu tình sẽ phải sầu, phải khổ”. Chúng sinh thời đó nghe được thì liền bỏ ác, làm lành, không giết hại sinh mạng và khi mạng chung thì được sinh Thiên.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi giảng Pháp

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi giảng Pháp

Những Bài Học Từ Câu Chuyện Con Dê Cúng Tế Trong Kiếp Quá Khứ

#1 Việc sát Sinh Đem Lại Quả báo Không Tốt

Đã là loài hữu tình, loài nào cũng biết đau, loài nào cũng có ham muốn được sống và quý mạng sống của mình. Việc sát sinh sẽ hình thành nên oán kết giữa các chúng sinh hữu tình, nhiều đời nhiều kiếp phải trả bằng chính mạng sống của mình. Giống như con dê trong câu chuyện, 499 kiếp phải chết đau đớn chỉ vì một kiếp đã lỡ giết hại một chúng sinh để cúng tế.

Tất cả các chúng sinh đều có quyền được sống - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Tất cả các chúng sinh đều có quyền được sống – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

#2 Cách Cúng Tế Để Được Lợi Ích

Khi sát sinh để cúng tế, người chết không những không thọ hưởng được mà còn cộng thêm tội nghiệp sát sinh với người sống. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chỉ dạy: “Đại chúng nhất khoát không sát sinh để cúng tế. Nếu gia đình còn chưa hiểu thì nên mua đồ ăn sẵn. Nếu gia đình đồng thuận, cúng tế bằng đồ ăn chay sẽ sinh phước báu, cả người chết và người sống đều được thọ hưởng”. Quả thực như vậy, trong kinh Địa Tạng cũng dạy rõ, cúng thí nếu không có trí tuệ, mà lại sát sinh hại vật sẽ khiến người chết mất phước báu, người sống tạo tội và phải đọa những cảnh giới không an lành.

Đàn cúng thí thực tại chùa Ba Vàng

Đàn cúng thí thực tại chùa Ba Vàng

#3 Thường Nghe Pháp, Gần Gũi Các bậc Thiện Tri Thức

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cũng phân tích rằng, do tập tính của luân hồi mà chúng sinh cứ huân tập các việc ác. Trong câu chuyện về con dê, những chúng sinh thời đó đã biết bỏ ác làm lành, tránh xa việc sát sinh để cúng tế. Vậy mà qua nhiều kiếp luân hồi, chúng sinh quên mất việc thiện ấy, đến ngày nay lại quay lại giết hại chúng sinh để cúng tế người đã khuất. Chính vì vậy, Sư Phụ chỉ dạy hàng đệ tử phải thường nghe Pháp, tu tập chặt chẽ theo đạo tràng, tu tập thứ lớp theo sự chỉ dạy của chư Tăng để phúc báu tăng trưởng.

Tại Đại giảng đường, Phật tử chăm chú nghe những dòng Pháp nhũ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Tại Đại giảng đường, Phật tử chăm chú nghe những dòng Pháp nhũ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

#4 Cẩn Trọng Trong Nhân Quả

Trong kinh nói rõ, người này chỉ giết một con dê mà 499 kiếp phải chịu quả báo đứt đầu; huống chi chúng sinh đã gây tạo vô số nghiệp ác thì không biết sẽ phải chịu bao nhiêu sự đau khổ. Chính vì vậy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhấn mạnh, người đệ tử Phật muốn tiến bước trên con đường tu đạo phải tin sâu nhân quả, càng tu phải càng cẩn trọng thân, khẩu, ý để không tạo những nhân ác. Sư Phụ cũng dẫn chứng những câu chuyện trong nhà Phật để đại chúng thêm hiểu về nhân quả. Có câu chuyện về chú Sa di chê một vị Tỳ kheo đã chứng Thánh quả là tụng kinh như chó sủa. Dù sau đó, chú Sa di đã thành tâm sám hối và thoát khỏi đọa địa ngục; nhưng 500 kiếp sau đó, chú Sa di phải chịu kiếp làm chó. Hay câu chuyện về một người có tướng làm quan nhưng chỉ vì vô ý dựng chiếc ô vào tranh vẽ các vị Thánh Tăng khi đi chùa lễ Phật mà mất phước làm quan. Do vậy, mỗi người đệ tử Phật cần phải rất thận trọng từ lời nói, hành động cho đến tâm ý của mình để bảo tồn được phước báu. Để làm được điều đó, đại chúng cần phải chăm học, phải chăm tu thì mới hiểu được nhân quả.

Sư Phụ chỉ dạy cho hàng tại gia và xuất gia về việc cẩn trọng trong từng lời nói và hành động của mình

Sư Phụ chỉ dạy cho hàng tại gia và xuất gia về việc cẩn trọng trong từng lời nói và hành động của mình

Đó là những bài học vô cùng quý báu mà Sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy cho nhân dân Phật tử về chùa tu Bát Quan Trai Giới ngày 08/9/Kỷ Hợi. Qua bài Pháp, chắc hẳn mỗi người đã biết cách thực hiện cúng tế đúng Pháp, từ đó báo hiếu ông bà tổ tiên một cách thù thắng nhất và cũng có thêm tư lương trên con đường tu tập để bỏ ác, hành thiện.

Hạnh Duyên

Xem thêm: Những Tập Tính Tốt Đẹp Của Con Lừa – Bài Học Hữu Ích Cho Mọi Người tại đây!

Bình Luận
Link to map Back top top