Bước Chân Người Khất Sĩ

“Bình bát, cơm ngàn nhà

Thân chơi muôn dặm xa

Mắt xanh xem người thế

Mây trắng hỏi đường qua”

Truyền thống trì bình khất thực của Phật giáo thể hiện nét đẹp văn hóa tôn giáo và mang những ý nghĩa tốt đẹp của Sa môn hạnh. Khất thực không chỉ đơn thuần là nuôi thân mạng của mình mà Chư Tăng, Ni còn được thực hành tư duy các pháp thiện, từ bỏ các điều ác, sống đời thiểu dục tri túc và gieo duyên cho chúng sinh trong “bát cơm ngàn nhà”.

Truyền thống trì bình khất thực của Phật giáo thể hiện nét đẹp văn hóa tôn giáo và mang những ý nghĩa tốt đẹp của Sa môn hạnh.

Truyền thống trì bình khất thực của Phật giáo thể hiện nét đẹp văn hóa tôn giáo và mang những ý nghĩa tốt đẹp của Sa môn hạnh.

Chủ nhật hàng tuần, chư Tăng chùa Ba Vàng đã trì bình bát khất thực trong khuôn viên bổn tự để thọ nhận sự cúng dường của đàn na tín thí. Với ba y – bình bát cùng với những bước chân an lạc, thảnh thơi và chí nguyện xuất trần của chư Tăng.

Tất cả những hình ảnh đó đã phần nào cho chúng ta được quay về quá khứ hơn 2500 năm trước, tại xứ Ấn Độ linh thiêng cũng có một Tăng đoàn thanh tịnh, ngày ngày in dấu chân trên mọi nẻo đường trì bình khất thực hóa duyên.

Cho đến ngày nay, hình ảnh đó lại được tái hiện một phần tại ngôi già lam Ba Vàng để mọi người được nhìn thấy và hiểu thấu ý nghĩa của việc đi khất thực. Với tâm nguyện giữ gìn truyền thống hạnh khất thực của đức Phật và Tăng đoàn, cũng như để tạo duyên lành cho các Phật tử được thực hành pháp cúng dường. Chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ trì bình hành khất trong khuôn viên bổn tự để thọ nhận sự cúng dường của đàn na tín thí vào lúc 10h30′ – Chủ nhật hàng tuần, tại chùa Ba Vàng – Phường Quang Trung – Thành Phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh. Tất cả quý Phật tử và nhân dân đều có thể tham dự bằng cách tự chế biến và mang vật thực lên chùa với tâm thành kính dâng cúng lên chư Tăng để được vẹn tròn phước báu!

Bình Luận
Link to map Back top top