Hiểu về nghi thức lễ tắm Phật để tăng trưởng phước báu trong mùa Phật đản

“Hôm nay được tắm thân Như Lai
Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn
Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm
Được thấy trần gian hiện Pháp Thân
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Như Lai mặc nhật phóng quang minh”.
Với mục đích tri ân đấng Đại Giác và những lời dạy cao quý của Ngài; hướng về ngày Khánh đản thiêng liêng lần thứ 2644, Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã hân hoan tổ chức đại lễ đón mừng ngày Phật đản mùng 8 tháng 4, PL 2564 – DL 2020.
Trong ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh, Sư Phụ cùng chư Tăng đã tổ chức lễ tắm Phật vô cùng trang nghiêm và thành kính. Quý Phật tử đang tu học theo sự hướng dẫn của Sư Phụ cùng chư Tăng cũng được theo dõi qua các trang mạng trực tuyến của chùa. Vậy nghi thức tắm Phật có từ khi nào? Và ý nghĩa của lễ tắm Phật có gì đặc biệt? Kính mời quý Phật tử và bạn đọc cùng tìm hiểu về lễ tắm Phật qua bài giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh với bài viết dưới đây.

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hiện nghi lễ tắm Phật trong ngày Phật đản

PL. 2564 – DL. 2020 có lẽ là mùa Phật đản đặc biệt của tất cả những người con Phật. Mặc dù không được về chùa tham dự lễ Khánh đản như hàng năm, nhưng thông qua màn ảnh trực tuyến, các Phật tử vô cùng hoan hỷ khi được tham dự Đại lễ Phật Đản trang nghiêm với đầy đủ các hoạt động, nghi lễ ý nghĩa. Trước hết, đại chúng được lắng nghe thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ từ trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Tiếp đó là nghi thức tụng kinh Khánh đản và sau cùng là nghi lễ tắm Phật – một nghi lễ truyền thống thường được tổ chức trong các lễ Phật Đản.
Tại Chính điện chùa Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thành kính đọc kệ tắm Phật:
“Con nay cung kính Đức Như Lai
Học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài
Khi vừa đản sinh đi bảy bước
Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần…”.
Bài kệ tắm Phật vang lên trong bầu không khí lắng đọng và vô cùng trang nghiêm, thành kính giữa những hồi chuông trống bát nhã. Khoảnh khắc Sư Phụ và chư Tăng thành kính dâng nước chiên đàn tắm lên Bảo tượng Kim thân của Đức Từ Phụ thật thiêng liêng và cao quý. Trước những hình ảnh ấy, có lẽ nhiều người con Phật từ xa, đang theo dõi buổi lễ trực tuyến đã không kìm nén được sự xúc động.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Chính điện tầng 1 chùa Ba Vàng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Chính điện tầng 2 chùa Ba Vàng

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hiện nghi lễ tắm Phật

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hiện nghi lễ tắm Phật

Buổi tối cùng ngày, khi theo dõi chương trình đêm hoa đăng mừng Phật đản kết thúc, các Phật tử đang tu học tại chùa cũng được Sư Phụ và chư Tăng cho phép lên Chính điện tham gia buổi lễ tắm Phật. Trong trang phục Sa-ri Ấn Độ, các Phật tử tham gia buổi lễ trong niềm hân hoan, phấn khởi trong ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh.

Phật tử chùa Ba Vàng hạnh phúc vì được tắm tôn tượng Đức Phật đản sinh

Phật tử chùa Ba Vàng thực hiện nghi lễ tắm Phật

Phật tử chùa Ba Vàng thực hiện nghi lễ tắm Phật

Nguồn gốc của lễ tắm Phật

Về nguồn gốc của lễ tắm Phật, Sư Phụ chia sẻ: “Theo Thầy tìm hiểu, lễ tắm Phật có lẽ xuất phát từ câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh. Khi Ngài đản sinh thì trong kinh Đại Bổn (thuộc Trung Bộ kinh – ĐTKVN) có ghi rằng: Khi Hoàng hậu Ma Da đản sinh Thái tử, bỗng nhiên trên hư không xuất hiện hai dòng nước, một nóng và một mát của chư Thiên tưới xuống để tắm cho Thái tử và Hoàng hậu. Còn trong kinh Phổ Diệu nói rằng: Trên hư không lúc ấy có chín con rồng phun nước tắm cho Thái tử; gọi là cửu long phun nước tắm cho Thái tử. Cho nên các chùa Phật giáo Bắc tông, chùa nào cũng có tòa cửu long và trong tòa cửu long bao giờ cũng có tượng Đức Phật sơ sinh. Đấy là tích chín rồng phun nước tắm Như Lai”.

Hình ảnh chín con rồng phun nước tắm cho tôn tượng Kim thân Phật đản sinh tại chùa Ba Vàng

Sau khi đưa dẫn chứng về sự vi diệu lúc Thái tử đản sinh trong hai tạng kinh Nam truyền và Bắc truyền Sư Phụ chia sẻ thêm: “Kinh Nguyên Thủy nói rằng có hai dòng nước do chư Thiên tạo ra để tắm cho Thái tử. Còn kinh Phát Triển nói là có chín rồng phun nước để tắm cho Thái tử. Vậy chuyện chín rồng hay không phải chín rồng chúng ta chưa tính, nhưng chuyện nước tắm cho Thái tử là có. Đây là những sự màu nhiệm của bậc vĩ nhân, bậc Thánh nhân khi xuất thế”. Từ lời chia sẻ trên Sư Phụ, chúng ta thấy rằng nghi thức tắm Phật trong ngày lễ Phật đản xuất phát từ sự kiện dòng nước tắm cho Thái tử khi Ngài đản sinh.

Ý nghĩa và phước báu của nghi lễ tắm Phật

Tắm Phật là nghi thức thiêng liêng, long trọng trong ngày lễ Phật đản. Nghi lễ tắm Phật có hai ý nghĩa cơ bản mà Sư Phụ đề cập: Một là thể hiện lòng cung kính, vui mừng khi một bậc Đại nhân ra đời; hai là tắm rửa, gột rửa chính tâm hồn mình làm sao cho tâm hồn mình được trong sạch, để cho Đức Phật sơ sinh ở trong tâm mình được xuất hiện.
Đức Phật là người đã tu ba A-tăng-kỳ kiếp, rèn luyện thân tâm, trau dồi đức hạnh và Ngài có đầy đủ tất cả các công đức, viên mãn và trở thành Phật. Ngài còn được gọi là bậc Lưỡng Túc Tôn, nghĩa là phúc đức, trí tuệ đầy đủ. Đức Phật là bậc Tối Tôn Vô Thượng như vậy, nên khi chúng ta thành kính thực hiện nghi thức tắm thân Như Lai cũng sinh ra vô lượng công đức, phước báu.

Tắm Phật chính là tắm rửa, gột rửa chính tâm hồn mình làm sao cho tâm hồn mình được trong sạch

Trong bài giảng “Lễ tắm Phật có ý nghĩa gì?”, Sư Phụ chia sẻ: “Trong bài kệ tán Phật có câu: “Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn; Thân của Ngài vô tận phước lành”. Một sợi lông chân của Phật còn hơn công đức phước báu của cả tam thiên, đại thiên thế giới chúng sinh gộp lại. Trong bài kinh Công Đức Tắm Phật nói rằng tắm Phật được rất nhiều công đức phước báu. Chúng ta khi tắm Phật phải đầy đủ lòng thành kính và tịnh tín với Phật thì công đức phước báu rất lớn. Trong không khí trang nghiêm của đại lễ, chúng ta được tắm Phật thì cũng giống như gột rửa tâm của mình”.

Phật tử chùa Ba Vàng cung kính thực hiện nghi lễ tắm Phật tại nhà

Phật tử chùa Ba Vàng cung kính thực hiện nghi lễ tắm Phật tại nhà

Như vậy, nghi lễ tắm Phật đã khép lại buổi sáng ngày tu tập kính mừng Đại lễ Phật đản 8/4/Canh Tý. Hy vọng qua lời chỉ dạy trên Sư Phụ về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ tắm Phật, quý Phật tử có những tri kiến đúng đắn về nghi lễ đặc biệt quan trọng này. Mong rằng, những hoạt động ý nghĩa tốt đẹp trong ngày lễ Phật đản sẽ được giữ gìn và ngày càng được lan rộng hơn nữa!

Hạnh Nguyên

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top