Thông báo chương trình giảng Pháp trực tuyến thứ Tư, ngày 14 tháng 4 năm Canh Tý (06/5/2020)

Thông báo chương trình giảng Pháp trực tuyến thứ Tư, ngày 14 tháng 4 năm Canh Tý (06/5/2020)

– Thời gian: 19h45
– Nội dung: Kinh Mi Tiên Vấn Đáp (phần tiếp theo)
– Giảng sư: Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Kính mời quý Phật tử đón nghe!

Để buổi giảng của Sư Phụ diễn ra được đúng giờ, thời khóa buổi tối của chương trình “Tuần Lễ Tu Tập Kính Mừng Phật Đản” sẽ được đổi sang 18h30.

Các Trưởng, Phó Đạo tràng thông báo tin này đến quý Phật tử trong đạo tràng để mọi người cùng được tham dự đầy đủ.

Chúc quý Phật tử luôn hoan hỷ và tinh tấn!

Chương trình sẽ được phát sóng trực tuyến trên các kênh truyền thông:

– Facebook: https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh/

– Website: https://thaythichtructhaiminh.com/

– Youtube: https://www.youtube.com/chuabavangqn

Trân Trọng Thông Báo!
Chùa Ba Vàng.

Thông báo chương trình giảng Pháp trực tuyến thứ Tư, ngày 14 tháng 4 năm Canh Tý (06/5/2020)

Thông báo chương trình giảng Pháp trực tuyến thứ Tư, ngày 14 tháng 4 năm Canh Tý (06/5/2020)

>> Đường link nghe Pháp: “Bài học từ chiếc thuyền” – Câu hỏi 192 – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top