Thông báo chương trình nghe Sư Phụ giảng Pháp trực tuyến Chủ Nhật, ngày 20 tháng 3 Canh Tý (12/4/2020)

Kính thưa quý Phật tử!

Ngày 14 tháng 3 Canh Tý (06/4/2020) vừa qua, trước lòng mong mỏi thiết tha của quý Phật tử, với tâm thương yêu vô bờ, Sư Phụ đã xuống núi tiếp tục thuyết giảng bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp cho quý Phật tử tu học. Quý Phật tử đã vô cùng xúc động và biết ơn khi được đón nhận Pháp nhũ quý báu từ trên Sư Phụ. Nhiều Phật tử đã gửi tin nhắn về chùa bày tỏ tình cảm rất nhớ Chùa, nhớ Sư Phụ, nhớ chư Tăng và đại chúng, mong muốn tiếp tục được nghe Sư Phụ giảng Pháp trực tuyến để đón nhận nguồn trí tuệ, năng lượng bình an từ Sư Phụ lan tỏa mà tinh tấn tu tập trong thời gian đại dịch này.

>>> Người con Phật vùng Tây Bắc hạnh phúc khi được đón nhận lời Pháp nhũ từ nơi Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Từ ngày mùng 02 tháng Giêng năm Canh Tý (26/01/2020), toàn thể Phật tử chùa Ba Vàng nương đức Sư Phụ chỉ dạy đã tụng kinh Tam Bảo tại nhà để hồi hướng cầu nguyện nhằm hóa giải, tiêu trừ đại dịch Covid-19. Để chuyển hóa được nạn dịch này cần có đầy đủ hai nhân duyên là năng lực của Kinh Phật và công đức của người tụng kinh. Đức Tin và sự Nương Tựa nơi Tam Bảo là công đức đầy đủ thù thắng đối với người tụng kinh Tam Bảo để cầu nguyện vượt qua đại dịch Covid 19. Vì vậy, để quý Phật tử có đầy đủ Đức Tin và sự Nương Tựa nơi Tam Bảo, Sư Phụ sẽ tiếp tục thuyết Pháp trực tuyến cho quý Phật tử tu học.

Kênh: Thầy Thích Trúc Thái Minh

– Website: https://thaythichtructhaiminh.com/

– Fanpage: https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh

– Youtube: https://www.youtube.com/ThayThichTrucThaiMinh

Kênh: Chùa Ba Vàng

– Website: https://chuabavang.com/

– Fanpage: https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn/

– Youtube: https://www.youtube.com/chuabavangqn

Kính mời quý Phật tử đón nghe!

Để buổi giảng của Sư Phụ diễn ra được đúng giờ, chương trình Sám hối – Tụng kinh Tam Bảo sẽ được đổi sang 19h00.

Các Trưởng, Phó Đạo tràng thông báo tin này đến quý Phật tử trong đạo tràng để mọi người cùng được tham dự đầy đủ. Sư Phụ rất mong các Phật tử giữ vững đạo tâm, tin sâu Tam Bảo, tinh tấn làm theo lời Phật dạy để đem lại bình an cho mình và tất cả mọi người.

Chúc quý Phật tử đạt được nhiều an lạc!
Trân Trọng Thông Báo.

Chùa Ba Vàng

Thông báo chương trình nghe Sư Phụ giảng Pháp trực tuyến Chủ Nhật, ngày 20 tháng 3 Canh Tý (12/4/2020)

Thông báo chương trình nghe Sư Phụ giảng Pháp trực tuyến Chủ Nhật, ngày 20 tháng 3 Canh Tý (12/4/2020)

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top