Thông Báo Đại Lễ Phát Bồ Đề Tâm – Cầu Siêu Vong Linh Thai Nhi Tại Chùa Ba Vàng 2019

Bồ Đề tâm có thể nói là tinh tủy của Phật Pháp, là tâm giác ngộ, là cha đẻ của mọi công đức. Phát Bồ Đề tâm nguyện tức là nguyện tu tập đạt được giác ngộ giải thoát. Trên tinh thần đó 19/06 hàng năm cũng là ngày truyền thống phát Bồ Đề Tâm nguyện của toàn bộ chư Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng.

Nội Dung Của Đại Lễ:

* Sáng:
– 08h00: Sư Phụ Giảng Pháp
– 09h30: Lễ Phát Bồ Đề Tâm
– 11h00: Thọ trai

* Trưa:
– 12h30: Chỉ tĩnh ( nghỉ trưa)

* Chiều:
– 14h00: Thức chúng
– 15h00: Lễ Cầu Siêu Vong Linh Thai Nhi
– 17h00: Hoàn mãn.

Chùa Ba Vàng kính mời quý Phật tử và nhân dân thập phương cùng đến tham dự buổi lễ!

Buổi lễ sẽ được Phát trực tiếp trên các kênh:
– Fanpage: https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn/
– Youtube: http://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN
– Website: http://chuabavang.com

Theo dõi sự kiện để nhận thông báo tại: https://www.facebook.com/events/407955006487290/

Vào ngày 21/07/2019 (tức ngày 19/06/Kỷ Hợi), thể theo lời thỉnh cầu của Phật tử, chùa Ba Vàng tổ chức cho nhân dân Phật tử tu tập sám hối tụng kinh và tuỳ tâm công đức, chư Tăng chứng minh và hồi hướng phúc lành, quy y, khai thị cầu siêu cho các vong linh thai nhi. Gia đình tu tập theo hướng dẫn dưới đây và đến ngày 19 tháng 6 năm Kỷ Hợi thì về chùa đăng ký cầu siêu.

Bài 1: Hướng Dẫn Cách Làm Lễ Ở Nhà, Trước Khi Về Chùa Ba Vàng Dự Lễ Cầu Siêu Cho Vong Thai Nhi (Cúng Dường Tùy Tâm)

Bài 2 – Hướng Dẫn Nương Đức Chư Tăng Chùa Ba Vàng, Để Làm Lễ Cầu Siêu Cho Vong Linh Thai Nhi Tại Nhà (Đối Với Trường Hợp Không Về Chùa Dự Lễ Cầu Siêu Được)

Chùa Ba Vàng
Trân Trọng Kính Báo.

Bình Luận
Link to map Back top top