Tình nguyện viên đã sẵn sàng, các bạn đã sẵn sàng chưa?

Đối với các bạn trẻ trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng, được đứng trong đội ngũ tình nguyện viên khóa tu mùa hè là một niềm tự hào và hạnh phúc vô cùng lớn. Bởi các bạn sẽ là những người phụng sự Tam Bảo, vâng lời chư Tăng chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ các em khóa sinh trên hành trình gieo trồng hạt giống yêu thương.
Trước khi cùng các em khóa sinh đến với hành trình “Con sẽ lớn khôn”, chúng ta hãy cùng lắng nghe các bạn tình nguyện viên “cánh cam” chia sẻ cảm xúc của mình nhé!

Các bài xem thêm:

Link to map Back top top