trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
trẻ chậm nói - các bài viết về trẻ chậm nói, tin tức trẻ chậm nói

Trẻ bị chậm nói là do đâu? Làm sao để chuyển hóa chứng chậm nói của trẻ? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thưa Thầy, con trai con bị mắc chứng chậm nói, từ lúc cháu hơn 2 tuổi con đã cho cháu đi khám, miệng và tai của cháu không vấn đề gì, và con cũng đã áp dụng các phương pháp dạy trẻ chậm nói

Trẻ bị chậm nói là do đâu? Làm sao để chuyển hóa chứng chậm nói của trẻ? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trẻ bị chậm nói là do đâu? Làm sao để chuyển hóa chứng chậm nói của trẻ? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thưa Thầy, con trai con bị mắc chứng chậm nói, từ lúc cháu hơn 2 tuổi con đã cho cháu đi khám, miệng và tai của cháu không vấn đề gì, và con cũng đã áp dụng các phương pháp dạy trẻ chậm nói

19/4/2022

323 Lượt xem