trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
trực tiếp chùa Ba Vàng - các bài viết về trực tiếp chùa Ba Vàng, tin tức trực tiếp chùa Ba Vàng

Thông báo chương trình cầu truyền hình trực tiếp - Đại lễ Vu Lan 3 miền 2021

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Đại lễ Vu Lan 3 miền” sẽ được diễn ra tại 3 điểm cầu: Chùa Ba Vàng, chùa Thiên An và Bệnh viện Dã chiến số 7

Thông báo chương trình cầu truyền hình trực tiếp - Đại lễ Vu Lan 3 miền 2021

Thông báo chương trình cầu truyền hình trực tiếp - Đại lễ Vu Lan 3 miền 2021

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Đại lễ Vu Lan 3 miền” sẽ được diễn ra tại 3 điểm cầu: Chùa Ba Vàng, chùa Thiên An và Bệnh viện Dã chiến số 7

19/8/2021

4591 Lượt xem