trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trời" - câu 205 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Đánh giá phiên bản mới

Chủ Nhật, 17/01/2021

tức 5/12 Canh Tý

Học pháp thường kỳ

Học pháp thường kỳ

Các ngày tu học định kỳ hàng tháng tại Chùa: 8, 14, 30 (29 tháng thiếu) âm lịch

Học pháp thường kỳ
Các ngày tu học định kỳ hàng tháng tại Chùa: 8, 14, 30 (29 tháng thiếu) âm lịch

[TRỰC TIẾP] "Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Canh Tý

24/09/2020

1 Lượt xem

Video tiếp theo