trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Ba, 13/04/2021

tức 2/3 Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa

Sám hối chuyển hóa

Sám hối chuyển hóa

[Trực tiếp] Sám hối chuyển hoá | Chùa Ba Vàng, ngày 14 tháng 12 năm Canh Tý

26/01/2021

101 Lượt xem

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo