trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Ba, 13/04/2021

tức 2/3 Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa

Sám hối chuyển hóa

Sám hối chuyển hóa

[TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29 tháng 9 năm Canh Tý

14/11/2020

5 Lượt xem

[TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29 tháng 9 năm Canh Tý
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo