trực tuyến
Lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Thứ Tư, 28/7/2021

tức 19/6 Tân Sửu

Trực tuyến

Trực tuyến

Chuyên mục “Trực tuyến” là nơi phát sóng trực tiếp các buổi giảng Pháp thường kỳ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, những chương trình tu tập, sự kiện Phật giáo được tổ chức tại chùa Ba Vàng,... để quý vị cùng theo dõi và tham gia!

Trực tuyến
Chuyên mục “Trực tuyến” là nơi phát sóng trực tiếp các buổi giảng Pháp thường kỳ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, những chương trình tu tập, sự kiện Phật giáo được tổ chức tại chùa Ba Vàng,... để quý vị cùng theo dõi và tham gia!

(Ngày 6) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

17/5/2021

59 Lượt xem

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo, tượng trưng cho trí tuệ. Nhân kỷ niệm ngày vía của Ngài (04/4 âm lịch), được sự cho phép của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng thực hành tuần lễ tu tập tán dương hạnh nguyện, trí tuệ, tài năng phương tiện, công đức của Bồ Tát.
Kính mời quý vị cùng đến với thời khóa tụng kinh tu tập ngày thứ 4 trong tuần lễ.

Video tiếp theo