trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Trực tuyến

Trực tuyến

Trực tuyến

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/02/Tân Sửu

20/03/2021

149 Lượt xem

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/02/Tân Sửu
Mời quý Phật tử cùng theo dõi video trên đây.

Video tiếp theo