trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
trung tướng Phạm Tuân - các bài viết về trung tướng Phạm Tuân, tin tức trung tướng Phạm Tuân

Giao Lưu Với Anh Hùng Vũ Trụ Phạm Tuân - Khóa Tu Mùa Hè Lai Châu

Các bạn khóa sinh Khóa Tu Mùa Hè Lai Châu đã có buổi tạo đàm, gặp gỡ và giao lưu với Anh hùng vũ trụ - Trung tướng Phạm Tuân.....

Giao Lưu Với Anh Hùng Vũ Trụ Phạm Tuân - Khóa Tu Mùa Hè Lai Châu

Giao Lưu Với Anh Hùng Vũ Trụ Phạm Tuân - Khóa Tu Mùa Hè Lai Châu

Các bạn khóa sinh Khóa Tu Mùa Hè Lai Châu đã có buổi tạo đàm, gặp gỡ và giao lưu với Anh hùng vũ trụ - Trung tướng Phạm Tuân.....

09/7/2017

45 Lượt xem