trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Truyền Bát Quan Trai Giới - các bài viết về Truyền Bát Quan Trai Giới, tin tức Truyền Bát Quan Trai Giới

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 11/11/Nhâm Dần

Ngày 11/11/Nhâm Dần (tức 04/12/2022), được sự chỉ dạy trên Sư Phụ và sự cắt cử của đại Tăng, Đại đức Thích Trúc Bảo Kiên đã quang lâm Chính điện, truyền trao tám giới thanh tịnh trong ngày tu Bát quan trai cho hàng Phật tử.

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 11/11/Nhâm Dần

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 11/11/Nhâm Dần

Ngày 11/11/Nhâm Dần (tức 04/12/2022), được sự chỉ dạy trên Sư Phụ và sự cắt cử của đại Tăng, Đại đức Thích Trúc Bảo Kiên đã quang lâm Chính điện, truyền trao tám giới thanh tịnh trong ngày tu Bát quan trai cho hàng Phật tử.

04/12/2022

60 Lượt xem

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/10/Nhâm Dần

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/10/Nhâm Dần

Truyền Bát quan trai giới🞄 01/11/2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 17/7/2021

Tại chùa Ba Vàng, mùng 8 âm lịch hàng tháng Sư Phụ và đại Tăng đều tổ chức khóa tu Bát quan trai với sự tham gia tu học của hàng ngàn Phật tử...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 17/6/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 19/5/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Tân Sửu. Chương trình được thực hiện bởi chư Tăng Ni, Phật tử đang lưu trú, tu tập cấm túc tại chùa...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/03/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/03/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 19/4/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/03/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 19/02/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 20/01/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 21/12/2020

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...