trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Ba, 26/10/2021

tức 21/9 Tân Sửu
Truyền Bát Quan Trai Giới - các bài viết về Truyền Bát Quan Trai Giới, tin tức Truyền Bát Quan Trai Giới

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video

19/02/2021

439 Lượt xem

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 20/01/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 21/12/2020

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/10/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/10/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 22/11/2020

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/10/Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/8/Canh Tý

Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/8/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 24/9/2020

Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/8/Canh Tý

Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/7/Canh Tý

Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/7/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 26/8/2020

Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/7/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 28/7/2020

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 28/6/2020

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/ Nhuận năm Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/ Nhuận năm Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 30/5/2020

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/ Nhuận năm Canh Tý

Đại lễ Phật Đản 2020 | Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Canh Tý

Đại lễ Phật Đản 2020 | Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 30/4/2020

Đại lễ Phật Đản 2020 | Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Canh Tý

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/12/Kỷ Hợi

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/12/Kỷ Hợi

Truyền Bát quan trai giới🞄 02/01/2020

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/12/Kỷ Hợi

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/11/Kỷ Hợi

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/11/Kỷ Hợi

Truyền Bát quan trai giới🞄 03/12/2019

Khóa lễ truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/11/Kỷ Hợi

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/10/Kỷ Hợi

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/10/Kỷ Hợi

Truyền Bát quan trai giới🞄 04/11/2019

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/10/Kỷ Hợi

Bát quan trai giới - nền tảng phát sinh và tăng trưởng thiện Pháp

Bát quan trai giới - nền tảng phát sinh và tăng trưởng thiện Pháp

Hoạt động Phật sự🞄 06/10/2019

Ý thức được sự tối quan trọng của Giới luật, ngày 06/10/2019 Phật tử hân hoan trở về chùa Ba Vàng cầu thỉnh chư Tăng truyền trao Bát Quan Trai Giới.

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/9/Kỷ Hợi

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/9/Kỷ Hợi

Truyền Bát quan trai giới🞄 06/10/2019

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/12/Kỷ Hợi

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/8/Kỷ Hợi

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/8/Kỷ Hợi

Truyền Bát quan trai giới🞄 06/9/2019

Khóa lễ truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/8/Kỷ Hợi

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/6/Kỷ Hợi

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/6/Kỷ Hợi

Truyền Bát quan trai giới🞄 10/7/2019

Khóa lễ truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/6/Kỷ Hợi