trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trời" - câu 205 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Sáu, 15/01/2021

tức 3/12 Canh Tý
Truyền Bát Quan Trai Giới - các bài viết về Truyền Bát Quan Trai Giới, tin tức Truyền Bát Quan Trai Giới

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý...

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý...

15/01/2021

1 Lượt xem

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/10/Canh Tý

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/10/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 22/11/2020

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/10/Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/8/Canh Tý

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/8/Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 24/09/2020

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/8/Canh Tý

Truyền Bát Quan Trai Giới - Chùa Ba Vàng Ngày 08/7/Canh Tý 2020

Truyền Bát Quan Trai Giới - Chùa Ba Vàng Ngày 08/7/Canh Tý 2020

Truyền Bát quan trai giới🞄 26/08/2020

Truyền Bát Quan Trai Giới - Chùa Ba Vàng Ngày 8/7/Canh Tý 2020

Truyền Bát quan trai giới – Ngày 8/6 năm Canh Tý | Chùa Ba Vàng

Truyền Bát quan trai giới – Ngày 8/6 năm Canh Tý | Chùa Ba Vàng

Truyền Bát quan trai giới🞄 28/07/2020

Truyền Bát quan trai giới – Ngày 8/6 năm Canh Tý | Chùa Ba Vàng

Truyền Bát quan trai giới - Ngày 8/5 năm Canh Tý | Chùa Ba Vàng

Truyền Bát quan trai giới - Ngày 8/5 năm Canh Tý | Chùa Ba Vàng

Truyền Bát quan trai giới🞄 28/06/2020

Truyền giới Bát Quan Trai - Ngày 8/5 năm Canh Tý | Chùa Ba Vàng

[Chương trình trực tuyến] Khóa lễ Truyền Bát quan trai giới ngày 8/4/Canh Tý (30/5/2020)

[Chương trình trực tuyến] Khóa lễ Truyền Bát quan trai giới ngày 8/4/Canh Tý (30/5/2020)

Truyền Bát quan trai giới🞄 30/05/2020

[Chương trình trực tuyến] Khóa lễ Truyền Bát quan trai giới ngày 8/4/Canh Tý (30/5/2020)

Khóa lễ Truyền Bát quan trai giới - Chương trình trực tuyến Đại lễ Phật Đản 2020

Khóa lễ Truyền Bát quan trai giới - Chương trình trực tuyến Đại lễ Phật Đản 2020

Truyền Bát quan trai giới🞄 30/04/2020

Khóa lễ Truyền Bát quan trai giới - Chương trình trực tuyến Đại lễ Phật Đản 2020....

[Trực tiếp] Lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng

[Trực tiếp] Lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng

Truyền Bát quan trai giới🞄 02/01/2020

[Trực tiếp] Lễ truyền Bát quan trai giới| Chùa Ba Vàng

[Trực Tiếp] Lễ Truyền Giới Bát Quan Trai | Chùa Ba Vàng

[Trực Tiếp] Lễ Truyền Giới Bát Quan Trai | Chùa Ba Vàng

Truyền Bát quan trai giới🞄 03/12/2019

[Trực Tiếp] Lễ Truyền Giới Bát Quan Trai | Chùa Ba Vàng

[Trực Tiếp] Lễ Truyền Bát Quan Trai Giới | 08/10 Năm Kỷ Hợi | Chùa Ba Vàng

[Trực Tiếp] Lễ Truyền Bát Quan Trai Giới | 08/10 Năm Kỷ Hợi | Chùa Ba Vàng

Truyền Bát quan trai giới🞄 04/11/2019

[Trực Tiếp] Lễ Truyền Bát Quan Trai Giới | 08/10 Năm Kỷ Hợi | Chùa Ba Vàng

Bát Quan Trai Giới - Nền Tảng Phát Sinh Và Tăng Trưởng Thiện Pháp

Bát Quan Trai Giới - Nền Tảng Phát Sinh Và Tăng Trưởng Thiện Pháp

Hoạt động phật sự🞄 06/10/2019

Ý thức được sự tối quan trọng của Giới luật, ngày 06/10/2019 Phật tử hân hoan trở về chùa Ba Vàng cầu thỉnh chư Tăng truyền trao Bát Quan Trai Giới.

[Trực Tiếp] Lễ Truyền Bát Quan Trai Giới Chùa Ba Vàng

[Trực Tiếp] Lễ Truyền Bát Quan Trai Giới Chùa Ba Vàng

Truyền Bát quan trai giới🞄 06/10/2019

Lễ truyền bát quan trai giới tại chùa Ba Vàng được tổ chức vào ngày mùng 8 Âm lịch hàng tháng cho nhân dân và Phật tử về tu tập

Truyền Giới Bát Quan Trai Ngày 08/8 năm Kỷ Hợi - Đại Đức Thích Trúc Bảo Tiến

Truyền Giới Bát Quan Trai Ngày 08/8 năm Kỷ Hợi - Đại Đức Thích Trúc Bảo Tiến

Truyền Bát quan trai giới🞄 06/09/2019

Trong Ưu Bà Tắc Giới Kinh viết: “Công đức tu tập trai giới là không thể nghĩ bàn, tất cả mọi tội ác đều bị tiêu diệt. Người nào thọ trì Bát quan trai giới

Truyền Giới Bát Quan Trai Giới Ngày 8 Tháng 6 Năm Kỷ Hợi

Truyền Giới Bát Quan Trai Giới Ngày 8 Tháng 6 Năm Kỷ Hợi

Truyền Bát quan trai giới🞄 10/07/2019

Ưu Bà Tắc Giới Kinh có viết: "Giới Bát quan trai này là một việc làm dễ dàng, mà lại có thể được vô lượng công đức. Nếu có việc dễ làm mà không chịu làm,