trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
Tu sao để sống khỏe - các bài viết về Tu sao để sống khỏe, tin tức Tu sao để sống khỏe

Pháp thoại: Tu sao để sống khỏe - trường thọ?

Sống khỏe - Trường thọ là một nhu cầu hết sức chân chính của con người. Ai trong chúng ta cũng thế. Mong muốn được rằng chúng ta sống thọ, sống khỏe.

Pháp thoại: Tu sao để sống khỏe - trường thọ?

Pháp thoại: Tu sao để sống khỏe - trường thọ?

Sống khỏe - Trường thọ là một nhu cầu hết sức chân chính của con người. Ai trong chúng ta cũng thế. Mong muốn được rằng chúng ta sống thọ, sống khỏe.

18/6/2019

96 Lượt xem

Tu sao để sống khỏe trường thọ?

Tu sao để sống khỏe trường thọ?

Hoạt động Phật sự🞄 25/11/2018

Sức khỏe là tài sản quý nhất của một đời người. Người có sức khỏe có một trăm ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có một ước muốn duy nhất: đó là sức khỏe