trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
tu tập 3 tháng an cư kiết hạ - các bài viết về tu tập 3 tháng an cư kiết hạ, tin tức tu tập 3 tháng an cư kiết hạ

(Chu kỳ 1) Tụng kinh trong 'Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng'

(Chu kỳ 1) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

25/6/2021

147 Lượt xem