trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
tu tập theo chùa ba vàng - các bài viết về tu tập theo chùa ba vàng, tin tức tu tập theo chùa ba vàng

Tu tập theo chùa Ba Vàng

Vì dịch bệnh con không thể lên chùa, con muốn theo dõi trên các trang kênh truyền thông của chùa Ba Vàng để tu tập theo có được không ạ?

Tu tập theo chùa Ba Vàng

Tu tập theo chùa Ba Vàng

Vì dịch bệnh con không thể lên chùa, con muốn theo dõi trên các trang kênh truyền thông của chùa Ba Vàng để tu tập theo có được không ạ?

28/6/2021

31 Lượt xem