trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
tụng kinh Phật thuyết kinh trai giới - các bài viết về tụng kinh Phật thuyết kinh trai giới, tin tức tụng kinh Phật thuyết kinh trai giới

Tụng kinh "Phật thuyết kinh trai giới" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Tụng kinh "Phật thuyết kinh trai giới" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Tụng kinh 'Phật thuyết kinh trai giới' | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Tụng kinh "Phật thuyết kinh trai giới" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Tụng kinh "Phật thuyết kinh trai giới" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

17/6/2021

127 Lượt xem