trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch - các bài viết về tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, tin tức tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

Công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, 20h00 ngày 21/12/Tân Sửu, chùa Ba Vàng tổ chức lễ tụng kinh tưởng niệm Thiền sư tân viên tịch...

Công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

Công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, 20h00 ngày 21/12/Tân Sửu, chùa Ba Vàng tổ chức lễ tụng kinh tưởng niệm Thiền sư tân viên tịch...

24/01/2022

83 Lượt xem