trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
vắc xin Covid-19 - các bài viết về vắc xin Covid-19, tin tức vắc xin Covid-19

Việt Nam tiếp nhận thêm 1.682.400 liều vắc xin Covid-19 từ cơ chế Covax

Trong ngày 16/5/2021, Việt Nam đã tiếp nhận thêm 1.682.400 liều vắc xin Covid-19 từ Cơ chế Covax Facility. Kể từ tháng 4 năm 2021, đây là lô vắc xin thứ hai và là một phần trong tổng số 4,1 triệu liều vắc xin được Covax...

Việt Nam tiếp nhận thêm 1.682.400 liều vắc xin Covid-19 từ cơ chế Covax

Việt Nam tiếp nhận thêm 1.682.400 liều vắc xin Covid-19 từ cơ chế Covax

Trong ngày 16/5/2021, Việt Nam đã tiếp nhận thêm 1.682.400 liều vắc xin Covid-19 từ Cơ chế Covax Facility. Kể từ tháng 4 năm 2021, đây là lô vắc xin thứ hai và là một phần trong tổng số 4,1 triệu liều vắc xin được Covax...

17/5/2021

54 Lượt xem