trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 30/11/2021

tức 26/10 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Đất Tổ linh thiêng | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

01/10/2021

11 Lượt xem

“Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác
nối dòng thiền Đầu đà Ca Diếp Tổ sư.
Đất Tổ linh thiêng - Uông Bí, Quảng Ninh.
Pháp hạnh Đầu đà đất Tổ linh thiêng - Yên Tử, Thành Đẳng, Uông Bí, Quảng Ninh…”
Từ xa xưa, các vị Tổ sư đã đến nơi núi rừng Yên Tử, Thành Đẳng để tu hành, chứng đạt Thánh quả làm lợi ích quần sinh. Dù hàng trăm năm lịch sử đã trôi qua, nhưng đối với những người con Phật, nơi đây vẫn lưu giữ những dấu tích linh thiêng, nhiệm màu.
Kính mời quý vị cùng hướng về mảnh đất Uông Bí, Quảng Ninh - nơi Phật Pháp thịnh hưng đáng tự hào qua bài hát “Đất Tổ linh thiêng”!

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến ( Tâm Chiếu Hoàn Quán )
Sáng tác nhạc: Xuân Trí
Thể hiện: Đức Bắc - Đức Lương

Lời bài hát:
"Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác
Nối dòng thiền đầu đà Ca Diếp Tổ Sư
Đất tổ linh thiêng, Uông Bí Quảng Ninh, nối dõi dòng thiền Ca Diếp Tổ Sư

Việt Nam Phật tổ Trần Nhân Tông
Vị vua anh minh
Nơi chính Pháp Phật Đà, trị quốc an dân.

Dẹp loạn xâm lăng,
Giữ yên bờ cõi, ngôi vàng hiển vinh,
Bình trị thiên hạ; rời bỏ hoàng thành,
Ẩn danh núi Yên Tử,
Đầu đà an tu, đắc thành đạo quả,
Nối dõi dòng thiền
Nối dõi dòng thiền - Sư Tổ Trúc Lâm.

Ngàn năm, ngàn năm trụ vì đất Tổ Uông Bí, Quảng Ninh;
Nguồn gốc nhân sinh, Phật Pháp thịnh hưng;
Nối dõi dòng thiền đất Tổ linh thiêng;
Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác
Truyền hạnh đầu đà - đầu đà Ca Diếp tổ sư.
Đất Tổ linh thiêng - Yên Tử, Thành Đẳng, Uông Bí, Quảng Ninh.
Đất Tổ linh thiêng.

Việt Nam Phật Tổ Trần Nhân Tông
Vị vua anh minh
Nơi chính Pháp Phật Đà, trị quốc an dân.

Dẹp loạn xâm lăng,
Giữ yên bờ cõi, ngôi vàng hiển vinh,
Bình trị thiên hạ; rời bỏ hoàng thành,
Ẩn danh núi Yên Tử,
Đầu đà an tu, đắc thành đạo quả,
Nối dõi dòng thiền
Nối dõi dòng thiền - Sư Tổ Trúc Lâm.

Ngàn năm, ngàn năm trụ vì đất Tổ Uông Bí, Quảng Ninh;
Nguồn gốc nhân sinh, Phật Pháp thịnh hưng;
Nối dõi dòng thiền đất Tổ linh thiêng;
Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác
Truyền hạnh đầu đà - đầu đà Ca Diếp tổ sư.
Đất Tổ linh thiêng - Yên Tử, Thành Đẳng, Uông Bí, Quảng Ninh.
Đất Tổ linh thiêng.

Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác
Nối dòng thiền đầu đà Ca Diếp tổ sư.
Đất Tổ linh thiêng - Uông Bí, Quảng Ninh.
Pháp hạnh đầu đà đất Tổ linh thiêng - Yên Tử, Thành Đẳng, Uông Bí, Quảng Ninh,
Nối dõi dòng thiền Ca Diếp tổ sư.
Đất tổ linh thiêng nối dõi dòng Thiền Ca Diếp Tổ Sư"

Video tiếp theo