trực tuyến
Chẩn tế cầu siêu kết mãn Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 24/9/2022

tức 29/8 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
[Cảm Động] Người dân Bangkok - Thái Lan thành kính cúng dường Tăng đoàn Chùa Ba Vàng đi khất thực

05/12/2019

4 Lượt xem

“Cơm chùa thiên hạ có thiếu chi
Bình bát tùy duyên khắp chốn đi
Vàng ngọc thế gian đâu phải quý
Đắp được Cà-sa mới diệu kỳ”.

Khất thực là cách nuôi thân mạng chân chính do Đức Phật đã dạy chúng đệ tử xuất gia. Khất thực trở thành một hạnh nguyện thanh cao, một nét đẹp của người Sa môn bởi lẽ đó là truyền thống của ba đời chư Phật.

Pháp khất thực không chỉ nuôi mạng sống mà cao cả hơn nữa là vì chư Tăng đang gieo trồng ruộng phước lành cho chúng sinh; vì ít dục, vì biết đủ, vì giảm đoạn, vì viễn ly cầu thiện hành và vì đoạn trừ tâm kiêu mạn. Lợi ích mà pháp khất thực mang lại không hề nhỏ; cả người khất sĩ hay người Phật tử cúng dường cũng đều nhận được những giá trị tốt đẹp khi hành trì đúng Pháp.

Trong chuyến hành hương về miền đất Phật của Tăng đoàn chùa Ba Vàng có đi qua Bangkok - Thái Lan, tại đây Tăng đoàn đã trì bình đi khất thực và người dân Bangkok đã cúng dường Tăng đoàn với tấm lòng rất thành kính nhất.

Trên đây là những thước phim ghi lại hình ảnh những bước chân trần an lạc của chư Tăng chùa Ba Vàng khi đi khất thực trên thủ đô Bangkok - Thái Lan.
Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video để được biết người dân Bangkok cúng dường Tăng đoàn như thế nào nhé!

Chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực trên đường phố Thái Lan

Chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực trên đường phố Thái Lan

Xem thêm: Đại Tướng Wirachai Songmetta – Phó Tổng Tư Lệnh Cảnh Sát Hoàng Gia Thái Lan Đến Thăm Chùa Ba Vàng

Xem thêm: Chư Tăng Chùa Ba Vàng Tu Tập Trong Rừng Vì Lợi Ích Chúng Sinh

Video tiếp theo