trực tuyến
(Chu kỳ 13) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Thứ Hai, 20/9/2021

tức 14/8 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

(Chu kỳ 11) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

10/9/2021

241 Lượt xem

Bài kinh: Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Serinì
https://chuabavang.com/bai-kinh-chuyen-nu-nga-quy-serini-d3798.html

Chương trình do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Video tiếp theo