trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 30/11/2023

tức 18/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
QTV1 đưa tin: Chùa Ba Vàng long trọng chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2023

19/8/2023

7 Lượt xem

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh: Nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức trong Đại lễ Vu Lan báo hiếu, chùa Ba Vàng

Video tiếp theo