trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ con vịt nước" - câu 219 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Năm, 21/10/2021

tức 16/9 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Tu tập hồi hướng oan gia trái chủ giữ được tính mạng

18/11/2019

588 Lượt xem

Oan gia trái chủ là danh từ quen thuộc trong Phật giáo. Oan gia trái chủ ảnh hưởng đến đời sống con người rất nhiều. Nhờ sự hướng dẫn của chư Tăng chùa Ba Vàng, tu tập theo giáo lý nhân quả của Phật giáo mà Phật tử đã giữ được tính mạng của mình.
Mời quý Phật tử và các bạn cùng xem video để hiểu rõ hơn về oan gia trái chủ và sự tác động của chúng trên đời sống chúng ta.

Video tiếp theo