Một góc nhìn mới mẻ của một bạn trẻ trong quá trình đồng hành cùng với Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần thứ 2 năm 2019 qua những hình ảnh bằng flycam.
Ban quản trị kính mời quý Phật tử và các bạn cùng thưởng thức.

(Lưu hành nội bộ)