Góc Nhìn Mới Về Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng 2019 Qua Flycam

Một góc nhìn mới mẻ của một bạn trẻ trong quá trình đồng hành cùng với Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần thứ 2 năm 2019 qua những hình ảnh bằng flycam.
Ban quản trị kính mời quý Phật tử và các bạn cùng thưởng thức.

(Lưu hành nội bộ)

Link to map Back top top