Khi tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng, dưới sự giáo dưỡng và sự chăm sóc tận tình của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng – Ni, các anh chị tình nguyện viên, các cô bác Phật tử, các em khóa sinh đã học được những gì?

(Lưu hành nội bộ)