Khóa Tu Mùa Hè: Điều Cha Mẹ Hạnh Phúc Nhất

Khi tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng, dưới sự giáo dưỡng và sự chăm sóc tận tình của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng – Ni, các anh chị tình nguyện viên, các cô bác Phật tử, các em khóa sinh đã học được những gì?

(Lưu hành nội bộ)

Link to map Back top top