Phật tử chùa Ba Vàng lan tỏa yêu thương – Chương trình Phát gạo từ thiện mùa Covid-19

Giữa tâm bão của dịch Covid-19, khi đất nước đang chịu hậu quả nặng nề, thì ở khắp mọi nơi trên cả nước lại ghi nhận rất nhiều cử chỉ đẹp, những tấm lòng nhân ái tương trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Các Phật tử đạo tràng Minh Hậu - chùa Ba Vàng trong chương trình phát gạo từ thiện mùa Covid-19

Các Phật tử đạo tràng Minh Hậu – chùa Ba Vàng trong chương trình phát gạo từ thiện mùa Covid-19

Trên tinh thần đó, các Phật tử chùa Ba Vàng vâng lời chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, thực hành và lan tỏa tâm yêu thương trong mùa dịch bệnh. Chương trình Phát gạo từ thiện đã được hàng ngàn Phật tử chùa Ba Vàng hưởng ứng nhiệt tình cùng chung tay thực hiện tại rất nhiều địa phương.

>>> Phật tử chùa Ba Vàng chung tay, góp sức vào công cuộc phòng, chống “giặc dịch” Covid-19

Mời quý Phật tử cùng xem lại những hình ảnh ghi nhận và hãy cũng Phật tử chùa Ba Vàng lan tỏa yêu thương – Chung tay đẩy lùi dịch bệnh!

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top