Thầy Thích Nhuận Hòa Và Phái Đoàn Phật Tử Chùa Phật Bửu – Trà Vinh Về Thăm Chùa Ba Vàng

Ngày 20/8/2019 (tức ngày 20/7 năm Kỷ Hợi), Thầy Thích Nhuận Hòa – Trụ trì chùa Phật Bửu tỉnh Trà Vinh cùng hơn 40 Phật tử đã về thăm chùa Ba Vàng và vấn an sức khỏe Sư Phụ – Thầy Thích Trúc Thái Minh

Cuộc gặp gỡ, hội ngộ của tình Pháp lữ hai miền Nam – Bắc đã kết thúc trong niềm xúc động và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Hi vọng với những tình cảm tốt đẹp ấy, các Phật tử chùa Ba Vàng và chùa Phật Bửu sẽ được kết duyên lành với nhau, cùng nhau tinh tấn tu tập, hộ trì cho giáo Pháp, niềm tin nơi Tam Bảo ngày càng kiên cố.

(Lưu hành nội bộ)

Link to map Back top top