[TRAILER] Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng 2019 Lần Thứ II

Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng 2019 Lần thứ 2

▪️ Được diễn ra từ ngày 20/07/2019 đến ngày 28/07/2019 ( tức ngày 18/06/2019 – 26/06/2019 Âm Lịch)

▪️ Độ tuổi dành cho Khóa sinh: từ năm 1989-2003

▪️ Link đăng ký trực tuyến: https://tuoitrebavang.vn/register_ktmh

▪️ Ngày tiếp nhận khóa sinh: 7h00 – đến 18h00 ngày 20/7/2019

▪️ Ngày bế mạc khóa tu: 19h00 – ngày 27/7/2019

(Lưu hành nội bộ)

Link to map Back top top