Tuổi Trẻ Ba Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng

Trong chương trình sinh hoạt lần thứ 24 của CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng ngày 01/12/2019, sau thời khóa làm công quả, các bạn khóa sinh đã được tự tay mình sớt bát cúng dường chư Tăng. Quả thật đó là những hình ảnh vô cùng xúc động và ý nghĩa.

>>> Phước báu vô lượng của việc cúng dường Đức Phật và Tăng chúng

Các bạn trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng thành kính sớt bát cúng dường Chư Tăng trong ngày về chùa tu học

Các bạn trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng thành kính sớt bát cúng dường Chư Tăng trong ngày về chùa tu học

Hãy cùng đến với những hình ảnh đặc biệt đó qua clip dưới đây.

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top