trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão
vong thai - các bài viết về vong thai, tin tức vong thai

Làm lễ cầu siêu có cần đặt tên cho vong thai?

Con đã bị thai lưu và nạo hút thai đến 11 lần nên trong tâm con không khi nào được thanh thản. Nay con xin Thầy chỉ giáo cho con làm lễ cầu siêu cho vong thai tại chùa thì đặt tên như thế nào?

Làm lễ cầu siêu có cần đặt tên cho vong thai?

Làm lễ cầu siêu có cần đặt tên cho vong thai?

Con đã bị thai lưu và nạo hút thai đến 11 lần nên trong tâm con không khi nào được thanh thản. Nay con xin Thầy chỉ giáo cho con làm lễ cầu siêu cho vong thai tại chùa thì đặt tên như thế nào?

26/7/2021

75 Lượt xem

Tu tập hồi hướng vong thai theo mẹ lên chùa

Tu tập hồi hướng vong thai theo mẹ lên chùa

Videos khác 🞄 27/02/2021

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2017, du khách thập phương tại chùa Ba Vàng đã được chứng kiến câu chuyện của cô Phạm Thị Dung có vong linh thai nhi của chính cô đã theo cô lên chùa...