trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Thứ Hai, 05/6/2023

tức 18/4 Quý Mão
Vu Lan báo hiếu thâm ân - các bài viết về Vu Lan báo hiếu thâm ân, tin tức Vu Lan báo hiếu thâm ân

Bài hát: Vu Lan báo hiếu thâm ân | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

"Vu Lan Bồn Phật dạy Mục Kiều Liên cứu mẹ. Xả vật tài, tứ sự, cúng dường Tăng. Bà Thanh Đề khi xưa sống trên đời không tin nhân quả, bất kính Tam Bảo, xua đuổi chúng Tăng.

Bài hát: Vu Lan báo hiếu thâm ân | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

Bài hát: Vu Lan báo hiếu thâm ân | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

"Vu Lan Bồn Phật dạy Mục Kiều Liên cứu mẹ. Xả vật tài, tứ sự, cúng dường Tăng. Bà Thanh Đề khi xưa sống trên đời không tin nhân quả, bất kính Tam Bảo, xua đuổi chúng Tăng.

29/10/2021

66 Lượt xem

Bài hát: Vu Lan báo hiếu thâm ân

Bài hát: Vu Lan báo hiếu thâm ân

Nhạc Phật giáo 🞄 05/9/2020

Vu Lan Bồn… Phật dạy Mục Kiều Liên cứu mẹ. Xả vật tài, tứ sự cúng dường Tăng…Bà Thanh Đề khi xưa sống trên đời không tin nhân quả, bất kính Tam Bảo, xua đuổi chúng Tăng...