trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
vui khổ do ta - các bài viết về vui khổ do ta, tin tức vui khổ do ta

“Vui khổ do ta” - bài Pháp nhũ đầu tiên của năm Nhâm Dần

Vui hay khổ ở đời này là do ta mà ra, ta là chủ nhân quyết định vận mệnh cuộc đời mình. Người có ác tâm, làm những việc tổn hại đến người khác thì ngay đời này khổ, sang đời sau cũng tiếp tục chịu khổ

“Vui khổ do ta” - bài Pháp nhũ đầu tiên của năm Nhâm Dần

“Vui khổ do ta” - bài Pháp nhũ đầu tiên của năm Nhâm Dần

Vui hay khổ ở đời này là do ta mà ra, ta là chủ nhân quyết định vận mệnh cuộc đời mình. Người có ác tâm, làm những việc tổn hại đến người khác thì ngay đời này khổ, sang đời sau cũng tiếp tục chịu khổ

09/02/2022

195 Lượt xem